Follow us on    |   Today : 20/02/2018       12:39:08                   You are Visitor No : Sayaji Samachar Counter of Total Sayaji Samachar Counter hits.
સયાજી સમાચાર

આજની કાર્યક્રમ …..

પાલખી યાત્રા ; સોનાર યુવક મંડળ દ્રારા સાંઈનાથ મહારાજ ની આળખી યાત્રા,સાંઈરામ સાઈ મંદિર ,છાણીગામ સાંજે ૪ થી ૬ કલાકે ……………..

સાય પ્રાથના ; નાના મહારાજ તરણેકર ભક્ત પરિવાર દ્રારા સાય પ્રાથના ગુરુમાંન્દીર ,કપ્તાન ફળીયા ,મહારાણી ગલ્સ હાઇસ્કુલની પાસે સાંજે ૬.૩૦ થી ૮ કલાકે

 

Comments are closed